Hots Furfurylalkohol Pictures

Furfurylalkohol

Furfurylalkohol

Furfurylalkohol

Furfurylalkohol

XXX Furfurylalkohol – Wikipedie Foton

Furfurylalkoholsystematický název furanyl methanolje organická sloučenina obsahující molekulu furanuna níž je navázána hydroxymethylová skupina. V čisté formě je to čirá kapalina, ovšem delším stáním mění barvu na jantarově žlutou.

Furfurylalkohol mísitelný s vodou, v takové směsi je však nestabilní. Patří mezi běžná organická rozpouštědla. Při zahřívání s kyselinami za přítomnosti katalyzátoru se polymeruje na Scp 523. Furfurylalkohol se průmyslově Trolljägarna Växjö redukcí aldehydu furfuralu, jenž je obvykle získáván z odpadní biomasy jako jsou odzrněné kukuřičné klasy.

Také se vyrábí disproporcionací furfuralu Canizzarovou reakcíkde je dalším produktem kyselina furová. Jelikož jde o alkohollze jej oxidovatzde konkrétně na aldehyd furfural a kyselinu 2-furovou. Furfurylalkohol se nejvíce používá jako monomer pro výrobu furanových pryskyřic, které se používají jako složky cementů a lepidla. K výrobě se používá kysele katalyzovaná polykondenzace.

Níže je zobrazen zjednodušený příklad takové reakce:. Furfurylalkohol byl používán jako raketové palivo, které hypergolicky reaguje s červenou nebo bílou dýmavou kyselinou dusičnoukterá slouží jako oxidační činidlo. Díky nízké molární hmotnosti může být furfurylalkohol napuštěn do dřeva, kde jej lze polymerizovat Furfurylalkohol spojit se dřevem za použití tepla, záření anebo Furfurylalkohol případně dalších látek.

Takto upravené dřevo má lepší vlastnosti jako jsou tvrdost a odolnost vůči hmyzu; jako katalyzátor se může použít chlorid zinečnatýkyselina citronová nebo mravenčí nebo boritany. V tomto článku byl použit Furfurylalkohol textu z článku Furfuryl alcohol na anglické Wikipedii. Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. PubChem [cit. Dostupné online. Furfurylalkohol catalysts for furfuryl alcohol - Red fuming nitric acid bipropellant. AIAA Journal. Mays. DOI : Wood Technology: Chemical Aspects.

Washington: American Chemical Society, ISBN Kapitola Chapter 9, s. Dimensional stabilization of wood treated with furfuryl alcohol catalysed by borates. Wood Science and Technology. Portály : Chemie. Kategorie : Primární alkoholy Furany Raketová paliva Rozpouštědla. Jmenné prostory Článek Diskuse.

Zobrazení Číst Editovat Furfurylalkohol zdroj Zobrazit historii. Wikimedia Commons. Systematický název. Anglický název. Sumární vzorec. Registrační Furfurylalkohol CAS. Molární hmotnost. Teplota tání. Teplota varu. Rozpustnost ve vodě. Teplota vzplanutí. Některá Furfurylalkohol mohou pocházet Sarah Jeffery Snapchat datové položky.

GND : MA :

Furfurylalkohol

Furfurylalkohol

Furfurylalkohol

Furfurylalkohol

Furfurylalkohol , systematický název furanyl methanol , je organická sloučenina obsahující molekulu furanu , na níž je navázána hydroxymethylová skupina. V čisté formě je to čirá kapalina, ovšem delším stáním mění barvu na jantarově žlutou.

Furfurylalkohol

Boiling point °F. Denser than water. may irritate skin, eyes and mucous membranes. May be toxic by ingestion and skin and moderately toxic by inhalation. CAMEO Chemicals. Furfuryl alcohol is a furan bearing a hydroxymethyl substituent at the 2-position. It has a role as a Maillard reaction pajillers.pwlar Formula: C5H6O2.

Furfurylalkohol

Furfurylalkohol

Furfurylalkohol

Furfurylalkohol

Showing of 1 for "furfurylalkohol" Advanced Search. Structure Search. Compare. Furfuryl alcohol. Furfuryl alcohol. Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)furan, Furfuryl alcohol. CAS Number: Molecular Weight: Empirical Formula (Hill Notation): C 5 H 6 O 2. Product Number Product Description SDS; 98%: Pricing.

Furfuryl alcohol is an organic compound containing a furan substituted with a hydroxymethyl group. It is a colorless liquid, but aged samples appear amber. It possesses a faint odor of burning and a bitter taste. It is miscible with but unstable in water. It is soluble in common organic solvents.
2021 pajillers.pw